Text Box: Ønskes yderligere information kan Finn Jørding kontaktes på 

30247299 eller mail  finnjording@gmail.com

Aktieklub03 har sin egen udvidede BLOG med information: 
 
http://klub03.aktieklubberne012345.dk